Istinita priča o Svetom Nikoli

U vrijeme Božića sa djecom se ukrašava, daruje i priča. Ponekad  se podrazumijeva da djeca razumiju i znaju značenje onoga što radimo, a i kada im želimo prenijeti neke događaje ili legende nije uvijek lako pronaći prave riječi. U nastavku možete naći sve o Sv. Nikoli napisano na način na koji bi se isto moglo prenijeti djetetu. Ispod teksta su objašnjeni neki pojmovi na način koji je primjeren za dijete, a u zagradama se nalaze podaci koji nama daju kontekst. 

O Svetom Nikoli

Sv. Nikola bio je biskup koji je živio jako davno (u 3. Stoljeću) daleko od mjesta na kojem mi živimo sada ( u Maloj Aziji). Uz njega se veže jako puno priča ili legenda. Najpoznatije priče su one radi kojih je postao svetac zaštitnik mornara, djece te priča radi koje se danas na Sv. Nikolu djeca daruju u čarapicama.

Prva priča koja se vezuje uz Sv. Nikolu ima veze sa mornarima. Tu je Sv. Nikola putovao u svetu zemlju ( Palestinu) kada je na putu nastala velika oluja. Lađa (vrsta brodice) u kojoj se putovalo je skoro potonula od velikih valova. Sv. Nikola je umirio valove te tako postao zaštitnikom mornara i putnika. Još danas njegova se slika može naći u skoro svakoj luci na svijetu.

Za to kako je postao zaštitnikom djece postoji više priča. Prva govori o tom kako je spasio dijete kojem je zapela kost u grlu. Druga govori kako je Sv. Nikola pazio na dječicu iz sela koja nisu imala toliko puno pa bi im na svoj imendan, 6. prosinca dolazio u  kuće i poklanjao drvenu igračku. Dječica bi noć prije ulaštila svoje čizmice i stavila na prozor da Sv. Nikola ima gdje stavljati svoj poklon. Kada je ostario i više nije mogao nastaviti tradiciju roditelji su počeli stavljati u čizmice ono što su imali kod kuće, najčešće voće ili orašaste plodove.

Danas se čizmice ili čarapice povezuju sa stavljanjem na ognjište. To se povezuje sa legendom gdje je Sv. Nikola htio pomoći obitelji koja nije imala dosta novaca, a morala se brinuti za 3 kćeri. Stoga je Sv. Nikola potajno u kuću stavljao zlatnike po noći da pomogne obitelji. Ima više završetaka ove priče, a jedna od najpoznatijih je da su se kod ognjišta sušile čarapice i zlainci koje je Sv. Nikola ubacio u kuću su upali u čarapice od triju kćeri.

 

Priča o sv. Nikoli i darivanju bila je poznata jako puno vremena, ali odjednom se je prestajalo pričati o njemu (nakon reformacije). Roditelji su svejedno htjeli da im djeca dobivaju poklone pa je tako nastala priča o malom Isusu koji daruje na svoj rođendan. Sa vremenom je mali Isus imao pomoćnika koji daje poklone, a taj je pomoćnik nastao prema sv. Nikoli. Pomoćnik, odnosno, Djed Mraz jako se je sviđao djeci pa je s vremenom on nastavio davati poklone i danas prenosimo tu priču.

Pojmovi:

Priča i legenda – priča koja govori o nečemu što se dogodila nekada davno, ima veze sa određenom osobom ili skupinom ljudi te se često veze sa nečim natprirodnim

 Zaštitnik – štiti određenu grupu osoba  

Moglo bi te zanimati i...